ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร
นักวิจัย : ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
คำค้น : หอยหลอด , ชีววิทยา , การสืบพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู , สิริพร ลือชัยชัยกุล , สุขศรี สัมภวะผล
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . (2559). ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . 2559. "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2559. Print.
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ . ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง; 2559.