ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
นักวิจัย : เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์
คำค้น : เมืองน่าอยู่ , เทศบาลเมืองมหาสารคาม , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ . (2555). การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ . 2555. "การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ . "การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
เกษตรศักดิ์ ศิริไปล์ . การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.