ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : อภิษฐา กาบคา
คำค้น : การเรียนรู้แบบคิดนอกกรอบ , การเขียนเชิงสร้างสรรค์ , การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพทยา มีสัตย์
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิษฐา กาบคา . (2560). การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อภิษฐา กาบคา . 2560. "การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อภิษฐา กาบคา . "การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Print.
อภิษฐา กาบคา . การพัฒนาความคิดนอกกรอบ วิชาภาษาไทย (สาระที่ 2 การเขียน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2560.