ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล.
นักวิจัย : สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรสา สุริยาพันธ์ , วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/268156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ . (2556). การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล..
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ . 2556. "การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล.".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ . "การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล.."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. Print.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ . การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากล.. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2556.