ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
นักวิจัย : จำนันท์ ชินราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รสลิน ศิริยะพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/267413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำนันท์ ชินราช . (2554). การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จำนันท์ ชินราช . 2554. "การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จำนันท์ ชินราช . "การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. Print.
จำนันท์ ชินราช . การสื่อสารทางการเมืองในการ์ตูนการเมืองเกี่ยวกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2554.