ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง
นักวิจัย : ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข
คำค้น : ลายนิ้วมือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วุฒิพงศ์ อารีกุล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข . (2550). การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข . 2550. "การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข . "การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข . การเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้จุดโฟกัสเป็นจุดอ้างอิง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.