ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์
นักวิจัย : พจณีย์ มะลิชื่น
คำค้น : ฝรั่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจณีย์ มะลิชื่น . (2554). การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พจณีย์ มะลิชื่น . 2554. "การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พจณีย์ มะลิชื่น . "การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
พจณีย์ มะลิชื่น . การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.