ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด
นักวิจัย : รจนา นุชนุ่ม
คำค้น : ผงโรยข้าวสำเร็จรูป , ปลาสลิด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265910
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รจนา นุชนุ่ม . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รจนา นุชนุ่ม . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รจนา นุชนุ่ม . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. Print.
รจนา นุชนุ่ม . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2551.