ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : จตุพร พิริยวิรุตม์
คำค้น : ธรรมรัฐ , การบริหารรัฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประสงค์ กัลยาณะธรรม
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จตุพร พิริยวิรุตม์ . (2555). การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จตุพร พิริยวิรุตม์ . 2555. "การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จตุพร พิริยวิรุตม์ . "การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
จตุพร พิริยวิรุตม์ . การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.