ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง
นักวิจัย : ธัญพร ประสารเกตุ
คำค้น : คนขับรถ , การยอมรับ , แกสโซฮอล อี85
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศยามล เอกะกุลานันต์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญพร ประสารเกตุ . (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญพร ประสารเกตุ . 2555. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญพร ประสารเกตุ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ธัญพร ประสารเกตุ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.