ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
นักวิจัย : พีระพัชร กลัดวัง
คำค้น : พยานหลักฐาน , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุดม รัฐอมฤต
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีระพัชร กลัดวัง . (2555). การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
พีระพัชร กลัดวัง . 2555. "การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
พีระพัชร กลัดวัง . "การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.
พีระพัชร กลัดวัง . การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2555.