ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
นักวิจัย : ปภาวรินท์ จีนสลุต
คำค้น : พยานหลักฐาน , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุดม รัฐอมฤต
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปภาวรินท์ จีนสลุต . (2555). ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ปภาวรินท์ จีนสลุต . 2555. "ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ปภาวรินท์ จีนสลุต . "ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.
ปภาวรินท์ จีนสลุต . ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2555.