ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : อุบลวรรณ ขาวเขียว
คำค้น : ครัวเรือน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โสภิณ ทองปาน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ขาวเขียว . (2553). การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุบลวรรณ ขาวเขียว . 2553. "การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุบลวรรณ ขาวเขียว . "การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
อุบลวรรณ ขาวเขียว . การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.