ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง
นักวิจัย : พรพรรณ อัมวงษ์
คำค้น : สถิติ , เรขาคณิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วินัย โพธิ์สุวรรณ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263962
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ อัมวงษ์ . (2552). การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรพรรณ อัมวงษ์ . 2552. "การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรพรรณ อัมวงษ์ . "การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
พรพรรณ อัมวงษ์ . การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.