ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ
นักวิจัย : พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง
คำค้น : ข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประภา ศรีพิจิตต์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง . (2553). การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง . 2553. "การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง . "การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง . การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสม ในชั่วแรกๆ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.