ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :
นักวิจัย : บุญยิ่ง ประทุม
คำค้น : การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โกวิทย์ พวงงาม
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญยิ่ง ประทุม . (2551). พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บุญยิ่ง ประทุม . 2551. "พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บุญยิ่ง ประทุม . "พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.
บุญยิ่ง ประทุม . พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551.