ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ
นักวิจัย : อดิชัย กัณหา
คำค้น : อัคคีภัย , พัดลม , เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน , การทดสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263315
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดิชัย กัณหา . (2551). การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อดิชัย กัณหา . 2551. "การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อดิชัย กัณหา . "การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. Print.
อดิชัย กัณหา . การวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้งานสภาวะผิดปกติของเครื่องใช้พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2551.