ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :
นักวิจัย : บงกช แท่งทอง
คำค้น : ความตระหนัก , การรู้จักตนเอง , การประจบประแจง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บงกช แท่งทอง . (2551). การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บงกช แท่งทอง . 2551. "การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บงกช แท่งทอง . "การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.
บงกช แท่งทอง . การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551.