ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รุ่งศิริ นุชสุวรรณ
คำค้น : สังคมสงเคราะห์ , กองทุนสวัสดิการชุมชน , ความยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งศิริ นุชสุวรรณ . (2553). ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รุ่งศิริ นุชสุวรรณ . 2553. "ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รุ่งศิริ นุชสุวรรณ . "ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
รุ่งศิริ นุชสุวรรณ . ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวันละ 1 บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.