ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง
นักวิจัย : อัชฌา ป่านแก้ว
คำค้น : แพลงค์ตอนพืช , กุ้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จินตนา สและน้อย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา ป่านแก้ว . (2554). การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัชฌา ป่านแก้ว . 2554. "การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัชฌา ป่านแก้ว . "การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อัชฌา ป่านแก้ว . การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเซลล์ Thalassiosira sp. เพื่อใช้เป็นอาหารกุ้ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.