ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์
นักวิจัย : ธารทิพย์ อยู่เยาว์
คำค้น : ตัวเร่งปฏิกิริยา , แทป , ปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ผึ่งผาย พรรณวดี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธารทิพย์ อยู่เยาว์ . (2554). การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธารทิพย์ อยู่เยาว์ . 2554. "การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธารทิพย์ อยู่เยาว์ . "การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ธารทิพย์ อยู่เยาว์ . การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.