ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :
นักวิจัย : ละเมียด แก้วสุวรรณ์
คำค้น : เด็กก่อนวัยเรียน , เครื่องแต่งกาย , ผ้าทอเกาะยอ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละเมียด แก้วสุวรรณ์ . (2553). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ละเมียด แก้วสุวรรณ์ . 2553. "ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ละเมียด แก้วสุวรรณ์ . "ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ละเมียด แก้วสุวรรณ์ . ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.