ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
นักวิจัย : สุลาวัณย์ สุขปลั่ง
คำค้น : ศาล , วินัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุดม รัฐอมฤต
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุลาวัณย์ สุขปลั่ง . (2553). ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุลาวัณย์ สุขปลั่ง . 2553. "ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุลาวัณย์ สุขปลั่ง . "ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
สุลาวัณย์ สุขปลั่ง . ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.