ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัย : นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง
คำค้น : ไข้หวัดใหญ่ 2009 , โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไข้หวัดใหญ่ 2009
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัศมี ตันศิริสิทธิกุล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง . (2553). การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง . 2553. "การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง . "การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง . การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลรามาธิบดี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.