ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ
นักวิจัย : สิทธิชัย ส่งเสริมภักดี
คำค้น : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ , เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา จารุมิลินท
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ส่งเสริมภักดี . (2552). การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สิทธิชัย ส่งเสริมภักดี . 2552. "การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สิทธิชัย ส่งเสริมภักดี . "การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
สิทธิชัย ส่งเสริมภักดี . การศึกษาเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.