ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด
นักวิจัย : พงศธร พวงสมบัติ
คำค้น : เชื้อราในดิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุทัยวรรณ แสงวณิช
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศธร พวงสมบัติ . (2553). ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศธร พวงสมบัติ . 2553. "ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศธร พวงสมบัติ . "ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
พงศธร พวงสมบัติ . ความหลากหลายของราดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตป่าสงวนท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.