ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : อภินันท์ ธรรมเสนา
คำค้น : เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ , ชาวไทยอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เสมอชัย พูลสุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท์ ธรรมเสนา . (2553). การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อภินันท์ ธรรมเสนา . 2553. "การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อภินันท์ ธรรมเสนา . "การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
อภินันท์ ธรรมเสนา . การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.