ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :
นักวิจัย : ชิสา อู่สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โกวิทย์ พวงงาม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชิสา อู่สุวรรณ . (2552). การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชิสา อู่สุวรรณ . 2552. "การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชิสา อู่สุวรรณ . "การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
ชิสา อู่สุวรรณ . การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.