ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
นักวิจัย : นิติ ยอดดำเนิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิติ ยอดดำเนิน . (2552). การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิติ ยอดดำเนิน . 2552. "การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิติ ยอดดำเนิน . "การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
นิติ ยอดดำเนิน . การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.