ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี
นักวิจัย : พัฒนพงศ์ คงศักดิ์
คำค้น : ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ , ความรับผิดของราชการ , ละเมิด , เขตอำนาจศาล , การบังคับคดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บรรเจิด สิงคะเนติ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ . (2553). ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ . 2553. "ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ . "ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
พัฒนพงศ์ คงศักดิ์ . ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติงานบังคับคดี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.