ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว
นักวิจัย : อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
คำค้น : ข้าวโพดข้าวเหนียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กฤษฎา สัมพันธารักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . (2551). ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . 2551. "ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . "ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ . ศักยภาพของวิธีการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมรวม เพื่อพัฒนาลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.