ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน
นักวิจัย : พีรยา พรหมพารักษ์
คำค้น : วิธีพิจารณาความแพ่ง , การถ่ายโอนงาน , การบังคับคดีทางแพ่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประจักษ์ พุทธิสมบัติ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พีรยา พรหมพารักษ์ . (2553). แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พีรยา พรหมพารักษ์ . 2553. "แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พีรยา พรหมพารักษ์ . "แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
พีรยา พรหมพารักษ์ . แนวทางการถ่ายโอนงานด้านการบังคับคดีแพ่งสู่ภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.