ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย : ธนพร แหไธสง
คำค้น : ข้าว , ข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนพร แหไธสง . (2555). การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนพร แหไธสง . 2555. "การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนพร แหไธสง . "การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ธนพร แหไธสง . การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.