ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง
นักวิจัย : วัชรินทร์ สร้อยคำ
คำค้น : ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ , แทป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ผึ่งผาย พรรณวดี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ สร้อยคำ . (2553). การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรินทร์ สร้อยคำ . 2553. "การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรินทร์ สร้อยคำ . "การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วัชรินทร์ สร้อยคำ . การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.