ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : สีตะลา นุ้ยขาว
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , ธุรกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สรรพชัย หุวะนันทน์ , ยิเซียน ลู
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สีตะลา นุ้ยขาว . (2550). การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สีตะลา นุ้ยขาว . 2550. "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สีตะลา นุ้ยขาว . "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.
สีตะลา นุ้ยขาว . การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2550.