ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :
นักวิจัย : รวงข้าว พรหมแพทย์
คำค้น : ข้อเท็จจริง , พยานบุคคล , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , การรับรองสิทธิเสรีภาพ , กฎหมายกับข้อเท็จจริง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมยศ เชื้อไทย
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รวงข้าว พรหมแพทย์ . (2553). ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รวงข้าว พรหมแพทย์ . 2553. "ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รวงข้าว พรหมแพทย์ . "ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. Print.
รวงข้าว พรหมแพทย์ . ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นพยานในกฎหมายไทย :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2553.