ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
นักวิจัย : จิรพรรณ ทองสร้อย
คำค้น : ข้าว , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , การฉายรังสีแกมมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรพรรณ ทองสร้อย . (2551). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิรพรรณ ทองสร้อย . 2551. "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิรพรรณ ทองสร้อย . "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
จิรพรรณ ทองสร้อย . การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.