ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province
นักวิจัย : Darakorn Jiamvijak
คำค้น : Forest management , Strategy
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Wicha Niyom
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Darakorn Jiamvijak . (2551). Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province.
    กรุงเทพมหานคร : Kasetsart University.
Darakorn Jiamvijak . 2551. "Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province".
    กรุงเทพมหานคร : Kasetsart University.
Darakorn Jiamvijak . "Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province."
    กรุงเทพมหานคร : Kasetsart University, 2551. Print.
Darakorn Jiamvijak . Local strategy formulation for forest resource management in Namsan Watershed, Loei province. กรุงเทพมหานคร : Kasetsart University; 2551.