ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : วัชระ วรเมธชนัน
คำค้น : การจัดการทรัพยากรธรมชาติ , ซากหอยขมดึกดำบรรพ์ , ซากดึกดำบรรพ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วุฒิ หวังวัชรกุล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ วรเมธชนัน . (2551). คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชระ วรเมธชนัน . 2551. "คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชระ วรเมธชนัน . "คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วัชระ วรเมธชนัน . คุณค่าของซากหอยขมดึกดำบรรพ์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.