ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ
นักวิจัย : สาลินี เขื่อนคำ
คำค้น : การแจกแจงแบบไม่ปกติ , สถิติทดสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วินัย โพธิ์สุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาลินี เขื่อนคำ . (2555). สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สาลินี เขื่อนคำ . 2555. "สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สาลินี เขื่อนคำ . "สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สาลินี เขื่อนคำ . สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.