ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : เสาวภา นิ่มดวง
คำค้น : ปูนิ่ม , ผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช รักสกุลไทย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวภา นิ่มดวง . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสาวภา นิ่มดวง . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสาวภา นิ่มดวง . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เสาวภา นิ่มดวง . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.