ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย
นักวิจัย : สุทธินี ตันติปัญญาเทพ
คำค้น : ซอสเคย , ผลิตภัณฑ์ซอสเคย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช รักสกุลไทย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธินี ตันติปัญญาเทพ . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธินี ตันติปัญญาเทพ . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุทธินี ตันติปัญญาเทพ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
สุทธินี ตันติปัญญาเทพ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.