ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : สินธะวา คามดิษฐ์
คำค้น : วิจัย , การวิจัยแบบผสมผสาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สินธะวา คามดิษฐ์ . (2555). การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สินธะวา คามดิษฐ์ . 2555. "การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สินธะวา คามดิษฐ์ . "การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สินธะวา คามดิษฐ์ . การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.