ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด
นักวิจัย : ดอกแก้ว จุระ
คำค้น : ฝ้าย , การสังเคราะห์แสง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดอกแก้ว จุระ . (2551). การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดอกแก้ว จุระ . 2551. "การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดอกแก้ว จุระ . "การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ดอกแก้ว จุระ . การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.