ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช
นักวิจัย : สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ
คำค้น : น้ำเสีย , คุณภาพน้ำทิ้ง , การใช้ประโยชน์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ . (2551). การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ . 2551. "การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ . "การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ . การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.