ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : รัศมี สิมมา
คำค้น : เฟิน , อนุกรมวิธาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุมน มาสุธน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัศมี สิมมา . (2551). อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์.
รัศมี สิมมา . 2551. "อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์.
รัศมี สิมมา . "อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รัศมี สิมมา . อนุกรมวิธานของเฟิร์น บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์; 2551.