ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช
นักวิจัย : รัตน์สุดา วิทนา
คำค้น : น้ำเสียชุมชน , หญ้าคาลล่า , หญ้าอุบลพาสพาลัม , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตน์สุดา วิทนา . (2551). อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัตน์สุดา วิทนา . 2551. "อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัตน์สุดา วิทนา . "อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รัตน์สุดา วิทนา . อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ 3 พันธุ์ ที่ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยระบบดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.