ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา
นักวิจัย : สุชาดา แสงทับทิม
คำค้น : กฤษณา (ไม้หอม) , สัณฐานวิทยา , การผสมข้ามพันธุ์ , การสืบพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมคิด สิริพัฒนดิลก
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/258881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาดา แสงทับทิม . (2551). การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาดา แสงทับทิม . 2551. "การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาดา แสงทับทิม . "การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
สุชาดา แสงทับทิม . การพัฒนาของดอกและผลของไม้กฤษณา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.