ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ
นักวิจัย : อัฐพร คงถาวร
คำค้น : ระบบส่งสื่อประสมผ่านไอพี , โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , โทรทัศน์ความคมชัดสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/258727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัฐพร คงถาวร . (2555). การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัฐพร คงถาวร . 2555. "การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัฐพร คงถาวร . "การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.
อัฐพร คงถาวร . การประเมินประสิทธิภาพของระบบไอพีทีวีสามมิติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2555.