ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
นักวิจัย : เอกชัย สินธ์ภักดี
คำค้น : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ความผิด (กฎหมาย)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กมลชัย รัตนสกาววงศ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/258635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกชัย สินธ์ภักดี . (2555). ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
เอกชัย สินธ์ภักดี . 2555. "ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
เอกชัย สินธ์ภักดี . "ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.
เอกชัย สินธ์ภักดี . ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2555.